Meno kūrinių vertinimas

          PAVEIKSLŲ, MENO KŪRINIŲ IR KITŲ KOLEKCINIŲ VERTYBIŲ VERTINIMAS, EKSPERTIZĖS

  • Atliekame meno kūrinio įvertinimą, klasifikavimą, būklės aprašymą, nurodant tikėtiną jo kainą antrinėje rinkoje tam tikru laikotarpiu (vadinama estimacija). Vertinimo kaina nuo 30 Eur, priklausomai nuo sudėtingumo.
  • Sudarome ir išduodame oficialius meno kūrinių pasus (patvirtintus parašu ir antspaudu). Pasas išduodamas tik atlikus kūrinio vertinimą, po apžiūros natūroje. 
  • Atliekame autorių signatūrų analizes ir nustatome meno kūrinio autorystę.  
  • Atliekame meno kūrinių ekspertizes teismams, antstoliams, draudimo įmonėms, privatiems asmenims.
  • Dailės ekspertas atlieka paveikslų kolekcijos dokumentavimą, vertinimą, atvykus į jos saugojimo vietą (biure ar namuose).
  • Parengiame turimo meno kūrinio ar kolekcijos menotyrinę analizę. 
  • Dailės kūrinių ir kitų kolekcinių vertybių, meno kolekcijos aprašymas, klasifikavimas, individualios konsultacijos. 
  • Sudarome dailės kūrinių kolekcijų katalogus, albumus su autorių pristatymu. 
  • Superkame meno kūrinius.