Kazys Šimonis, “Mergina”, 1925-35, kart., tempera, 42 x 33 cm, 5400 Eur

Kazys Šimonis, “Mergina”, 1925-35, kart., tempera, 42 x 33 cm, 5400 Eur

Aukciono data: 2016.04

Pradinė kaina

3500 Eur

Pardavimo kaina:

5400 Eur