Pirot J. E., Poetas, 2008, 6500 Eur

Pirot J. E., Poetas, 2008, 6500 Eur

Bronza, metalas, 2/4, E.A., h – 141 cm

 

Aukciono data: 2017.10

 

 

Pradinė kaina

4700 Eur

Pardavimo kaina:

6500 Eur